Bản tin nóng công nghệ: Admin Tinh Tế “chê” Vertu Signature S như dũa móng tay và FPT… “nuôi” gà nòi lương khủng

Vertu Signature S phiên bản 2017.
Vertu Signature S phiên bản 2017.