Bắn cung chọn chủ đề “tìm kiếm“ nụ cười Hà Nội cho 4.000 nhiếp ảnh gia

Cung thủ bắn tên chọn chủ đề cho cuộc thi sáng tác ảnh nhanh.
Cung thủ bắn tên chọn chủ đề cho cuộc thi sáng tác ảnh nhanh.
Cung thủ bắn tên chọn chủ đề cho cuộc thi sáng tác ảnh nhanh.