Bà Rịa - Vũng Tàu đã liên thông hội nghị truyền hình đến toàn bộ cấp xã

Hình ảnh Hội nghị Trực tuyến tại điểm cầu TP.Vũng Tàu trong một buổi họp. Ảnh: T.A
Hình ảnh Hội nghị Trực tuyến tại điểm cầu TP.Vũng Tàu trong một buổi họp. Ảnh: T.A
Hình ảnh Hội nghị Trực tuyến tại điểm cầu TP.Vũng Tàu trong một buổi họp. Ảnh: T.A
Lên top