Apple yêu cầu nhà phát triển thêm tùy chọn “thay thế” FaceID cho trẻ dưới 13 tuổi