Apple tiếp tục “hút máu” người dùng với phụ kiện đế sạc nghe nhạc cắt cổ