Apple đang hại người dùng bằng tai nghe AirPods độc hại?