AirPods Max bị than phiền vì tình trạng tụt pin quá nhiều

AirPods Max bị than phiền vì tình trạng tụt pin quá nhiều (Ảnh: Apple)
AirPods Max bị than phiền vì tình trạng tụt pin quá nhiều (Ảnh: Apple)
AirPods Max bị than phiền vì tình trạng tụt pin quá nhiều (Ảnh: Apple)
Lên top