ABU Robocon 2018: Khác biệt và thú vị so với các cuộc thi trước

Ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Robocon 2018 - phát biểu khai mạc buổi họp báo. Ảnh: Cường Ngô
Ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Robocon 2018 - phát biểu khai mạc buổi họp báo. Ảnh: Cường Ngô
Ông Đinh Đắc Vĩnh - Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam - Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Robocon 2018 - phát biểu khai mạc buổi họp báo. Ảnh: Cường Ngô