5 kinh nghiệm giúp thiết lập một cuộc họp trực tuyến hiệu quả

Họp trực tuyến đang là xu thế trong thời kỳ dịch Covid-19. Ảnh: BNG
Họp trực tuyến đang là xu thế trong thời kỳ dịch Covid-19. Ảnh: BNG
Họp trực tuyến đang là xu thế trong thời kỳ dịch Covid-19. Ảnh: BNG
Lên top