427.000 tài khoản Facebook tại Việt Nam bị trộm dữ liệu

Top 10 quốc gia có số người bị rò rỉ thông tin cá nhân cho Cambridge Analytica.
Top 10 quốc gia có số người bị rò rỉ thông tin cá nhân cho Cambridge Analytica.
Top 10 quốc gia có số người bị rò rỉ thông tin cá nhân cho Cambridge Analytica.