42% người dùng mạng xã hội ganh tị với bạn bè về lượt thích