Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

100% lưu lượng Internet quốc tế của VNPT đã được khôi phục