Yêu thương được sẻ chia từ 2.000 đồng của công nhân

Công nhân mua quần áo 2.000 đồng vừa giúp đỡ các em bệnh nhi lại giảm bớt khó khăn cho mình.  Ảnh: P.V
Công nhân mua quần áo 2.000 đồng vừa giúp đỡ các em bệnh nhi lại giảm bớt khó khăn cho mình. Ảnh: P.V
Công nhân mua quần áo 2.000 đồng vừa giúp đỡ các em bệnh nhi lại giảm bớt khó khăn cho mình. Ảnh: P.V
Lên top