Yêu cầu xây dựng kịch bản lấy nhà máy làm nơi cách ly

Đo thân nhiệt trước khi vào nhà ăn ca. Ảnh: CĐCT
Đo thân nhiệt trước khi vào nhà ăn ca. Ảnh: CĐCT
Đo thân nhiệt trước khi vào nhà ăn ca. Ảnh: CĐCT
Lên top