Yêu cầu tuyên truyền chính sách về thực hiện hỗ trợ đến người lao động

Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lãnh đạo LĐLĐ Hà Nội trao hỗ trợ cho người lao động. Ảnh: Ngọc Ánh
Lên top