Yêu cầu nắm bắt tình hình người lao động làm việc tại nước ngoài

Camera hồng ngoại đo thân nhiệt khách nhập cảnh. Ảnh Phạm Đông.
Camera hồng ngoại đo thân nhiệt khách nhập cảnh. Ảnh Phạm Đông.
Camera hồng ngoại đo thân nhiệt khách nhập cảnh. Ảnh Phạm Đông.
Lên top