Yêu cầu Liên đoàn Lao động các quận dồn lực lo Tết cho người lao động

Liên đoàn Lao động Hà Nội trao túi An sinh Công đoàn cho người lao động quận Thanh Xuân. Ảnh: Kiều Vũ
Liên đoàn Lao động Hà Nội trao túi An sinh Công đoàn cho người lao động quận Thanh Xuân. Ảnh: Kiều Vũ
Liên đoàn Lao động Hà Nội trao túi An sinh Công đoàn cho người lao động quận Thanh Xuân. Ảnh: Kiều Vũ
Lên top