Yêu cầu kiểm tra thông tin hộ nghèo phải trích tiền hỗ trợ cho cán bộ thôn

Lên top