Yêu cầu doanh nghiệp rà soát lao động làm việc nước ngoài hết hợp đồng

Lớp học tiếng Nhật chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Lớp học tiếng Nhật chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Lớp học tiếng Nhật chương trình tuyển chọn ứng viên điều dưỡng, hộ lý. Ảnh minh họa Hải Nguyễn
Lên top