Yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho công nhân tại công ty có giám đốc biến mất

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải làm việc với Công đoàn Công ty KaiYang sáng 15.8. Ảnh: ĐL
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải làm việc với Công đoàn Công ty KaiYang sáng 15.8. Ảnh: ĐL
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải làm việc với Công đoàn Công ty KaiYang sáng 15.8. Ảnh: ĐL
Lên top