Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Yêu cầu chi trả cho công nhân trước ngày 20.9