Yêu cầu các địa phương báo cáo tiền lương, thưởng trước ngày 27.12

Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Ảnh minh hoạ Hải Nguyễn.
Lên top