Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam:

Yêu cầu các cấp Công đoàn ủng hộ, chia sẻ phòng, chống COVID - 19

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tới thăm, tặng quà tập thể và cán bộ, công nhân viên, bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tới thăm, tặng quà tập thể và cán bộ, công nhân viên, bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tới thăm, tặng quà tập thể và cán bộ, công nhân viên, bác sĩ Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội.
Lên top