Yên Bái: Tập huấn kỹ năng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

Đồng chí Phan Huy Cường- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MQ
Đồng chí Phan Huy Cường- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MQ
Đồng chí Phan Huy Cường- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: MQ
Lên top