Yên Bái: Mang “Tết sum vầy” đến đoàn viên, người lao động khó khăn

Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban nữ công TLĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban nữ công TLĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Đồng chí Trịnh Thanh Hằng - Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng Ban nữ công TLĐLĐ Việt Nam trao hỗ trợ làm nhà “Mái ấm công đoàn” cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Lên top