Yên Bái hỗ trợ gần 60 tỉ cho 50.000 lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Yên Bái đã thực hiện hỗ trợ gần 60 tỉ đồng cho hơn 50 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ảnh: BYB.
Yên Bái đã thực hiện hỗ trợ gần 60 tỉ đồng cho hơn 50 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ảnh: BYB.
Yên Bái đã thực hiện hỗ trợ gần 60 tỉ đồng cho hơn 50 nghìn lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 vượt qua khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ảnh: BYB.
Lên top