Xúc động với tâm thư chủ doanh nghiệp gởi công nhân "3 tại chỗ"

Hơn 2.200 la động của Công ty Dệt may 29.3 sản xuất the phương thức "3 tại chỗ"
Hơn 2.200 la động của Công ty Dệt may 29.3 sản xuất the phương thức "3 tại chỗ"
Hơn 2.200 la động của Công ty Dệt may 29.3 sản xuất the phương thức "3 tại chỗ"
Lên top