Xuất sắc nhất thuộc về đội CĐ Cty TNHH Denso Việt Nam