Xuất hiện F0, doanh nghiệp khởi động lại sản xuất “3 tại chỗ”

Công nhân Công ty TNHH Daikan Việt Nam (Đồng Nai) sản xuất 3 tại chỗ. 
Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Daikan Việt Nam (Đồng Nai) sản xuất 3 tại chỗ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Daikan Việt Nam (Đồng Nai) sản xuất 3 tại chỗ. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top