Xử lý tin giả về COVID-19, công nhân yên tâm làm việc

Cty TNHH Great Kingdom International Corporation Biên Hòa (KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa) đo thân nhiệt cho công nhân trước khi làm việc.Ảnh: H.A.C
Cty TNHH Great Kingdom International Corporation Biên Hòa (KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa) đo thân nhiệt cho công nhân trước khi làm việc.Ảnh: H.A.C
Cty TNHH Great Kingdom International Corporation Biên Hòa (KCN Biên Hòa 1, TP.Biên Hòa) đo thân nhiệt cho công nhân trước khi làm việc.Ảnh: H.A.C
Lên top