Xử lý nghiêm các hành vi mua gom sổ bảo hiểm xã hội

Đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (bên phải) để thu mua sổ bảo hiểm xã hội của NLĐ đang khai báo với cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (bên phải) để thu mua sổ bảo hiểm xã hội của NLĐ đang khai báo với cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Đối tượng mạo danh cơ quan Bảo hiểm xã hội (bên phải) để thu mua sổ bảo hiểm xã hội của NLĐ đang khai báo với cơ quan Công an. Ảnh: Công an cung cấp
Lên top