Xử lý doanh nghiệp để công nhân đi xét nghiệm "đông như trảy hội"

Công nhân tập trung tại khu vực đợi xét nghiệm tại Công ty Luxshare ICT sáng 29.6.. Ảnh: Khắc Dương
Công nhân tập trung tại khu vực đợi xét nghiệm tại Công ty Luxshare ICT sáng 29.6.. Ảnh: Khắc Dương
Công nhân tập trung tại khu vực đợi xét nghiệm tại Công ty Luxshare ICT sáng 29.6.. Ảnh: Khắc Dương
Lên top