Xu hướng phát triển của lao động trong các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Quế Chi
Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Quế Chi