NGƯỜI LAO ĐỘNG NGHỈ LÀM SAU KHI NGỪNG VIỆC TẬP THỂ:

Xu hướng của cơ chế thị trường

Sau vụ ngừng việc tập thể tại Cty TNHH Yamani Dynasty (Nam Định), nhiều công nhân đã nghỉ việc để tìm công việc khác tốt hơn. Ảnh: QUẾ CHI
Sau vụ ngừng việc tập thể tại Cty TNHH Yamani Dynasty (Nam Định), nhiều công nhân đã nghỉ việc để tìm công việc khác tốt hơn. Ảnh: QUẾ CHI
Sau vụ ngừng việc tập thể tại Cty TNHH Yamani Dynasty (Nam Định), nhiều công nhân đã nghỉ việc để tìm công việc khác tốt hơn. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top