Xóa rào cản ngôn ngữ cho cán bộ công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước

Lớp học ngoại ngữ tiếng Trung cho cán bộ công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng. 
Ảnh: MD
Lớp học ngoại ngữ tiếng Trung cho cán bộ công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh: MD
Lớp học ngoại ngữ tiếng Trung cho cán bộ công đoàn Công ty TNHH Đỉnh Vàng. Ảnh: MD
Lên top