NHIỀU CÔNG NHÂN TRONG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP:

Xin nghỉ phép cũng bị gây khó!

Nhiều công nhân muốn nghỉ phép để giải quyết việc cá nhân cũng bị công ty gây khó dễ. Ảnh minh họa: Quế Chi
Nhiều công nhân muốn nghỉ phép để giải quyết việc cá nhân cũng bị công ty gây khó dễ. Ảnh minh họa: Quế Chi
Nhiều công nhân muốn nghỉ phép để giải quyết việc cá nhân cũng bị công ty gây khó dễ. Ảnh minh họa: Quế Chi
Lên top