Xin đất xây nhà miễn phí cho công nhân ở Tiền Giang: Doanh nghiệp sao quá nhọc nhằn?

Trong tổng số hơn 1.600 công nhân của Cty Thuận Phong, đại đa số công nhân từ các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long về làm việc, đều phải thuê nhà trọ để ở. Ảnh: CAO HÙNG
Trong tổng số hơn 1.600 công nhân của Cty Thuận Phong, đại đa số công nhân từ các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long về làm việc, đều phải thuê nhà trọ để ở. Ảnh: CAO HÙNG
Trong tổng số hơn 1.600 công nhân của Cty Thuận Phong, đại đa số công nhân từ các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long về làm việc, đều phải thuê nhà trọ để ở. Ảnh: CAO HÙNG
Lên top