Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Xí nghiệp LILAMA 3.2 (CTy LILAMA 3): Hàng chục công nhân khốn đốn vì bị nợ lương