Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên tuyên dương điển hình tiên tiến

Các đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Trịnh Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên trao Bằng khen Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua . Ảnh:H.Đ
Các đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Trịnh Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên trao Bằng khen Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua . Ảnh:H.Đ
Các đồng chí Mai Thành Phương - Chủ tịch Công đoàn Đường sắt Việt Nam và Trịnh Xuân Thái - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên trao Bằng khen Công đoàn Đường sắt Việt Nam cho cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua . Ảnh:H.Đ
Lên top