Xi măng Vicem Hải Phòng: Biểu dương các tập thể và lao động xuất sắc

Ông Bùi Đức Thịnh - Phó chủ tịch Công đoàn Vicem Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng - ảnh MC
Ông Bùi Đức Thịnh - Phó chủ tịch Công đoàn Vicem Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng - ảnh MC
Ông Bùi Đức Thịnh - Phó chủ tịch Công đoàn Vicem Việt Nam trao cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng - ảnh MC
Lên top