VỤ ĐÒI NỢ TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI CHO CÔNG NHÂN Ở ĐÀ NẴNG:

Xét xử ngày đầu tiên

Cán bộ Công đoàn Đà Nẵng tại phiên toà xét xử vụ án lao động tranh chấp tiền lương và BHXH đối với Công ty TNHH MTV TBO Vina được công nhân lao động uỷ quyền đại diện.
Cán bộ Công đoàn Đà Nẵng tại phiên toà xét xử vụ án lao động tranh chấp tiền lương và BHXH đối với Công ty TNHH MTV TBO Vina được công nhân lao động uỷ quyền đại diện.
Cán bộ Công đoàn Đà Nẵng tại phiên toà xét xử vụ án lao động tranh chấp tiền lương và BHXH đối với Công ty TNHH MTV TBO Vina được công nhân lao động uỷ quyền đại diện.
Lên top