Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 miễn phí cho CNLĐ tại các khu công nghiệp

CNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 miễn phí. Ảnh: NT
CNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 miễn phí. Ảnh: NT
CNLĐ tại các khu, cụm công nghiệp và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình sẽ được xét nghiệm sàng lọc COVID-19 miễn phí. Ảnh: NT
Lên top