Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 17.000 công nhân Công ty PouChen Việt Nam

CDC Đồng Nai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động Công ty PouChen Việt Nam. Ảnh: CDC Đồng Nai
CDC Đồng Nai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động Công ty PouChen Việt Nam. Ảnh: CDC Đồng Nai
CDC Đồng Nai tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho người lao động Công ty PouChen Việt Nam. Ảnh: CDC Đồng Nai
Lên top