Xét nghiệm gần 7.000 lao động huyện Vĩnh Bảo làm việc tại khu công nghiệp

Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm gần 7.000 lao động là người Vĩnh Bảo, đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ảnh: Dương Thị Bích
Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm gần 7.000 lao động là người Vĩnh Bảo, đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ảnh: Dương Thị Bích
Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm gần 7.000 lao động là người Vĩnh Bảo, đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Ảnh: Dương Thị Bích
Lên top