Xét nghiệm gần 2.000 công nhân Bình Dương đến Đồng Nai làm việc

Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam chờ làm xét nghiệm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam chờ làm xét nghiệm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam chờ làm xét nghiệm. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top