Xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cá nhân không được BHYT chi trả

Người lao động đang bình thường nhưng đi xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cá nhân để đủ điều kiện vào các địa phương sẽ không được Quỹ BHYT chi trả chi phí xét nghiệm. Ảnh: Đức Long
Người lao động đang bình thường nhưng đi xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cá nhân để đủ điều kiện vào các địa phương sẽ không được Quỹ BHYT chi trả chi phí xét nghiệm. Ảnh: Đức Long
Người lao động đang bình thường nhưng đi xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu cá nhân để đủ điều kiện vào các địa phương sẽ không được Quỹ BHYT chi trả chi phí xét nghiệm. Ảnh: Đức Long
Lên top