LĐLĐ TỈNH ĐIỆN BIÊN:

Xét hỗ trợ 21 “Mái ấm công đoàn” cho người lao động