Dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại Khu công nghiệp Bá Thiện, tỉnh Vĩnh Phúc:

Xem xét triển khai các mô hình phù hợp nhất

Đoàn Tổng LĐLĐVN làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại KCN Bá Thiện, 
ngày 6.10. Ảnh: Dương Chung
Đoàn Tổng LĐLĐVN làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại KCN Bá Thiện, ngày 6.10. Ảnh: Dương Chung
Đoàn Tổng LĐLĐVN làm việc với tỉnh Vĩnh Phúc về triển khai dự án xây dựng thiết chế của Công đoàn tại KCN Bá Thiện, ngày 6.10. Ảnh: Dương Chung
Lên top