Xem xét miễn thuế thu nhập cá nhân khoản trợ cấp mất việc của công nhân PouYuen

Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Các công nhân Công ty PouYuen chuẩn bị vào làm việc. Ảnh Nam Dương
Lên top