Xem World Cup 2018 kiểu công nhân

Dù có những hôm trời mưa to nhưng nhiều CN vì quá đam mê bóng đá đã đội mưa đến quán xem World Cup. Ảnh: N.N
Dù có những hôm trời mưa to nhưng nhiều CN vì quá đam mê bóng đá đã đội mưa đến quán xem World Cup. Ảnh: N.N
Dù có những hôm trời mưa to nhưng nhiều CN vì quá đam mê bóng đá đã đội mưa đến quán xem World Cup. Ảnh: N.N